Rapporteringsportal - Emåns bevattningssamfällighetsförening

Emåns bevattningsförening bildades 1992 efter ett antal år i slutet av 1980-talet och i början 1990 med låg nederbörd. 1992 meddelade länsstyrelsen i Kalmar län ett större antal bevattningsföretagare längs Emån att bevattningsuttag från ån skulle kunna komma att förbjudas.

Bevattningsföreningen arbetade fram, tillsammans med Jordbruksverket, ett förslag till en samordnad lösning baserad på regleringsmagasin.

Miljödomstolen lämnade 2002 tillstånd till bevattningsuttag och samma år ombildades bevattningsföreningen till Emåns bevattningssamfällighet. Samfälligheten består i dag av 112 medlemmar.

Sedan 2009 ansvarar Emåförbundet för kanslifunktionen för samfälligheten och har bl.a. utvecklat denna digitala rapporteringsportal som alla tillståndshavare skall använda.

Genom att logga in till höger kommer man till en rapporteringsmall där man fyller i sitt uttag. Detta skall enligt vattendomen göras varannan vecka under bevattningssäsongen, som sträcker sig från vecka 14 t.o.m. vecka 39. För hjälp med rapportering eller andra frågor, kontakta Emåförbundet.

Läs mer om Emåförbundet och bevattning på Emåförbundets hemsida, www.emån.se.

Logga in