Emåns bevattningsförening

Emåns bevattningsförening bildades 1992 efter ett antal år i slutet av 1980-talet och i början 1990 med låg nederbörd. 1992 meddelade länsstyrelsen i Kalmar län ett större antal bevattningsföretagare längs Emån att bevattningsuttag från ån skulle kunna komma att förbjudas.

Bevattningsföreningen arbetade fram, tillsammans med Jordbruksverket, ett förslag till en samordnad lösning baserad på regleringsmagasin.

Miljödomstolen lämnade 2002 tillstånd till bevattningsuttag och samma år ombildades bevattningsföreningen till Emåns bevattningssamfällighet. Samfälligheten består i dag av 112 medlemmar.

Logga in