Rapporteringsportal - Emåns bevattningssamfällighetsförening

Emåns bevattningsförening bildades 1992 efter ett antal år i slutet av 1980-talet och i början 1990 med låg nederbörd. 1992 meddelade länsstyrelsen i Kalmar län ett större antal bevattningsföretagare längs Emån att bevattningsuttag från ån skulle kunna komma att förbjudas.

Bevattningsföreningen arbetade fram, tillsammans med Jordbruksverket, ett förslag till en samordnad lösning baserad på regleringsmagasin.

Miljödomstolen lämnade 2002 tillstånd till bevattningsuttag och samma år ombildades bevattningsföreningen till Emåns bevattningssamfällighet. Samfälligheten består i dag av 112 medlemmar.

Sedan 2009 ansvarar Emåförbundet för vissa kanslifunktioner på uppdrag av samfälligheten. Bland dessa uppgifter ingår support till dig i samband med att du som bevattningsrättinnehavare rapporterar ditt uttag här på den digitala bevattningsportalen. Enligt gällande vattendom är alla som är medlemmar i föreningen skyldiga att rapportera sina uttag under bevattningssäsongen, som enligt domen sträcker sig från vecka 14 till vecka 39. Minst varannan vecka ska uttag rapporteras.

Genom att logga in till höger kommer man till en rapporteringsmall där man fyller i sitt uttag. Saknar man uppgifter för att kunna logga in eller om man behöver hjälp med andra frågor i samband med rapportering så kontaktar man Emåförbundet.

Läs mer om bevattningssamfälligheten på Emåförbundets hemsida. Där kan du även hitta den gällande vattendomen där alla regler som gäller just ditt vattenuttag framgår.

Logga in